ELVERTON OY 

SÄHKÖTYÖT ELARBETEN

Sähköasennukset, huollot ja korjaukset
Elinstallationer, underhåll och reparationer

Saneeraukset, huollot, vian haku ja korjaukset, uudisasennukset  - sähkötyöt onnistuu

Suoritan toimeksiannot nopeasti, ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Saavun paikalle sovittuun aikaan ja työn suoritettuani varmistan sähköturvallisuuden mittauksin ja koestuksin.

Toimin pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueella, lähtöpisteenä Vantaa.

Jag utför arbeten i huvudstadsregionen och dess närömgivning, med Vanda som utgångspunkt. 

Tulen kohteeseen hyvin varustetulla huoltoautollani - Jag kommer till arbetsplatsen med min väl utrustade servicebil

Saneringar, underhåll, felsökning och reparationer, nya installationer - elarbetena lyckas.

Jag utför uppdragen snabbt, professionellt och jag är pålitlig. Jag kommer till uppdragsplatsen vid överenskommen tid och vid utförandet av arbetet garanterar jag elektriska säkerhetsmätningar och testning.